Regulamin

REGULAMIN spotkań SPEED DATING ze  Svatka.pl

 1. Aby wziąć udział w spotkaniu dla Singli – speed dating’u – organizowanym przez svatka.pl należy wcześniej zgłosić chęć udziału w wybranym spotkaniu na stronie www.svatka.pl
 2. Organizatorem spotkań jest firma SVATKA.PL
 3. Przed rozpoczęciem spotkania Speed Dating wymagane jest uiszczenie jednorazowej opłaty (kwota opłaty zależy od wybranego rodzaju imprezy).
 4. Osoby, które decydują się na uczestnictwo w spotkaniu Speed Dating zobowiązane są do podania swojego imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail oraz adresu zamieszkania. Organizator potrzebuje wyżej wymienionych danych do prawidłowego przebiegu spotkania. Dane te są poufne i nie są rozpowszechniane.
 5. W trakcie spotkania Speed Dates uczestnicy wyrażają w otrzymanych wcześniej formularzach chęć dalszego kontaktu z wybranymi osobami. Wskazane w formularzu dane kontaktowe (tj. imię, nr telefonu oraz adres e-mail) zostają przekazane przez organizatora tylko osobom, które wzajemnie wyraziły na to zgodę.
 6. Uczestnicy nie powinni nakłaniać innych uczestników do udostępniana w trakcie spotkania swoich danych kontaktowych, podczas spotkania przedstawiamy się tylko imieniem.
 7. W trakcie spotkania Speed Dating niedopuszczalne jest spożywania napojów zakupionych poza lokalem, w którym odbywa się wydarzenie. Speed dating organizowane są zawsze w lokalach komercyjnych (kawiarnia/klub/pub/restauracja), gdzie można zakupić napoje (alkoholowe i bezalkoholowe) na miejscu.
 8. W spotkaniach Speed Dating organizowanych przez nasz serwis mogą brać udział jedynie pełnoletnie osoby o statusie singla.
 9. Przedpłata w formie przelewu na konto nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji.
 10. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, nie występuje możliwość odstąpienia od umowy zawartej w drodze zgłoszenia swojego udziału w wydarzeniu ze ściśle określonym terminem realizacji, chyba że strony porozumieją się inaczej. Kwestię tą regulują poniższe punkty.
 11. W przypadku rezygnacji z udziału w wybranej imprezie należy niezwłocznie powiadomić o tym organizatora, jednak nie później niż 24h przed wyznaczonym terminem spotkania, w innym wypadku organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia możliwości udziału w przyszłych spotkaniach.
 12. Odwołanie swojej obecności w dniu imprezy, lub w ogóle niezjawienie się na spotkaniu, wiąże się z obowiązkiem opłacenia przez uczestnika zgłoszonej rezerwacji (płatności należy dokonać przelewem na rachunek podany w zakładce Kontakt, zgodnie z ceną jak w formie płatności na miejscu).
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wyznaczonego spotkania po wcześniejszym poinformowaniu o tym uczestników. W takiej sytuacji wniesione opłaty zostaną zwrócone w ciągu dziesięciu dni roboczych.
 14. Usługodawca – Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niepojawienie się uczestników na spotkaniu szybkiej randki.
 15. Osoby, które nie zastosują się do ww. zasad regulaminu mogą zostać niedopuszczone do zabawy Speed Dating lub wyproszone z niej bez zwrotu poniesionych kosztów. Osobom tym organizator ma prawo odmówić udziału w kolejnych imprezach dla singli organizowanych przez firmę Svatka.pl
 16. Ze względu na specyfikę organizowanych wydarzeń, organizator zastrzega sobie prawo odmowy udziału zgłoszonej osobie, bez podania przyczyny.
 17. W przypadku stwierdzenia przez Uczestnika niezgodności świadczonej usługi z opisem ma on prawo złożyć reklamację w formie pisemnej (list polecony) na adres podany w pkt. 2. Organizator ma 14 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji licząc od dnia dostarczenia pisma.
 18. Zapisanie się na wybrany Speed Dating oznacza zgodę na otrzymywanie informacji reklamowych z serwisu Svatka.pl. Istnieje możliwość zrezygnowania z subskrypcji drogą elektroniczną.
 19. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące warunków korzystania z usługi można uzyskać od każdego z koordynatorów, zarówno przez e-mail jak i drogą telefoniczną. Dane kontaktowe dostępne są w zakładce „O nas”.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W ramach naszych starań w celu osiągnięcia zgodności z RODO, a także w celu dostarczania informacji o tym, jak Państwa dane osobowe są przetwarzane przez SVATKA.PL, poniżej przekazujemy niezbędne informacje w tym zakresie.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest SVATKA.PL z siedzibą w DAMNICY, NIP: 8393009314

2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi, spotkań oraz w celach marketingowych. 

3. Dane osobowe jakie zbieramy w celu wykonania naszych usług to: Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu
4. Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne w celu zawarcia umowy kupna-sprzedaży wejściówek na spotkania organizowane przez portal SVATKA.PL
5. Państwa dane możemy przekazywać: osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, innym odbiorcom lub instytucjom, które z mocy prawa mogą żądać przekazania danych.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania współpracy biznesowej w czasie, przez który moglibyście Państwo wnieść reklamację lub pozew,
7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
X